Általános adatok

Projekt címe: Esélyt a bihari gyermekeknek II. projekt infrastrukturális háttere

Kedvezményezett neve: Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00021

Projekt időtartama: 2018.08.01-2020.06.30.

Elnyert támogatási összeg: 96.612.644 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A felhívás célja:
Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben c. (továbbiakban röviden EFOP-1.4.2-16) felhívás alapján támogatott kedvezményezett járásokban.

Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett járásokban: Az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban létrehozott közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosításával, egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával.

A projekt elemei:
– Informatikai eszközök beszerzése – az eszközöket az EFOP-1.4.2-16-2016-00002 projekt tevékenységei során használjuk
– Programok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése– az eszközöket az EFOP-1.4.2-16-2016-00002 projekt tevékenységei során használjuk
– Programok megvalósításához szükséges anyagok, fogyóeszközök beszerzése – az EFOP-1.4.2-16-2016-00002 projekt tevékenységei során használjuk
– A felújítás, építés, bővítés során kialakított, bővített közösségi terek, az alábbi leírás szerint – az EFOP-1.4.2-16-2016-00002 projekt tevékenységeinek is helyet biztosítanak:

o 1. rész: Komádi Közösségi Ház. 4138 Komádi, Fő u. 147. sz. alatti Közösségi Ház területén Kerítés, 10×10 m aszfalt sportpálya és 4×4 m térburkolat építés.

o 2. rész: Biharkeresztes Közösségi Ház. 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 32. sz. alatti Közösségi Ház területén Előtető, 10×10 m aszfalt sportpálya, kerítés, járda és 4×4 térburkolat építés.

o 3. rész: Berettyóújfalu Gyerekesély Iroda. 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 15. sz. alatti Gyerekesély Iroda felújítása. Burkolatok felújítása, festési munkák, elektromos munkák, elektromos szerelvények, lámpák és a vízmelegítő cseréje, továbbá 2 db oldalfali split klíma telepítése

o 4. rész: Berettyóújfalu Civil Udvar. 4100 Berettyóújfalu, Toldi M. u. 3. sz. alatti Civil Udvar területén felújítási munkák. Civil Udvar szennyvízelvezetés, női-férfi mosdó átalakítás felújítás.

o 5. rész: Gáborján filagória. 4122 Gáborján, Fő u. 83-85. sz. alatti ingatlan udvarán 20 személyes filagória építés, 40,00 m2 fagyálló lap burkolat lerakás.

o 6. rész: Csökmő Faluház. 4145 Csökmő, Kossuth u. 121. sz. alatti Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola épület emeleti szintjén megvalósítandó nyílászárók cseréje.

o 7. rész: Bakonszeg Művelődési Ház és Könyvtár. 4164 Bakonszeg, Szabadság tér 12. sz. alatti Bakonszegi Művelődési Ház és Könyvtár épületben fa szerkezetű galéria kialakítása.

A fejlesztés közvetlen célcsoportja a Berettyóújfalui járásban élő gyermekek, fiatalok és családjaik, különös tekintettel a szegénységben élő vagy szegénységgel veszélyeztetettekre. Ők részesülnek a projekt keretében tervezett tevékenységek eredményeiből, az ő érdekeiknek megfelelően alakulnak az egyes beavatkozások. A Berettyóújfalui Járás 25 településén 8307 fő 0-17 éves gyermek él. Közülük 4674 fő (56,27 %) részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (2014-es adat).

A projekt közvetett célcsoportját a Berettyóújfalui járásban működő, a gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, nonprofit szervezetek, valamint a térségi döntéshozók, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják. Részvételük elengedhetetlen a program sikeres, a kitűzött céloknak, elérendő eredményeknek megfelelő megvalósulásához.

A projekttervezésben, a szükségletek feltárásában, az egyes elemek meghatározásában a célcsoport aktívan közreműködött. Helyszínlátogatások, kerekasztal megbeszélések, szakmaközi egyeztetések, javaslatok képezik a program gerincét összhangban a támogatás céljaival.