Pedagógiai segítő

A pedagógiai segítő olyan tevékenység, amely az óvodás/iskoláskorú gyermekek képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását segíti szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

Célja a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, a családban történő nevelésének elősegítése. A különböző rendszerekben (gyermek, család, gyermekek csoportjai, közösség) lévő meghatározó problémák komplex módon, a pedagógia eszközeivel történő kezelése.

A pedagógiai segítő a gyermekkel, családdal és az óvodával/iskolával egyaránt kapcsolatban áll.

2019 szeptemberétől 1 fő nyugdíjas pedagógust alkalmazunk pedagógiai segítő munkakörben a bojti általános iskolában, ahol osztatlan alsó tagozat működik. Munkatársunk a pedagógus munkáját hivatott segíteni a gyerekek felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyekre való felkészítéssel. Heti 10 órában 10 gyerekkel dolgozik a 2019/2020-as tanév végéig.

A projekt időtartama alatt további pedagógiai segítők alkalmazását tervezzük, a Berettyóújfalui Tankerülettel egyeztetett intézményekben.

                                                          Tanulássegítés   a bojti iskolában                                                     Mesehallgatás