Pályaorientáció

A tervezett projektelem célja:

– a megfelelő szakma és képző intézmény kiválasztásának segítése, támogatása (intézményismertetés) – információk rendelkezésre bocsátása (szakmaismertetők), az információgyűjtés technikáinak megismertetése (adatforrások, intézmények, szolgáltatások), valamint a megalapozott döntés meghozatalát segítő tanácsadás biztosítása révén,
– a hátrányos helyzetű diákok és iskolaelhagyók visszavezetése az oktatási rendszer keretei közé,
– olyan egyéni képességek fejlesztése, amelyek lehetőséget adnak számukra a hátrányok csökkentésére,
– felkészített és tudatos pályaválasztást követően radikálisan csökkenteni a középfokú oktatási intézményekben lemorzsolódók számát.
– hozzájárulni a kistérségben élő, 7. évfolyamos tanulók egyénre szabott életvezetési stratégiájának kialakításához, különös tekintettel a munkához való viszonyukra,
– a szülők bevonásával, tapasztalatainak felhasználásával bevezetni a fiatalokat a munka világába, ismereteik bővítésével, pozitív élményanyag gyűjtésével, illetve a nem-formális (más néven tapasztalati) tanulás segítségével.

A Közösségi Házakban és a Családi játszótár keretében rendszeresen vesznek részt a 10-18 éves korosztály tagjai motivációs beszélgetésekben, pályaorientációs programokban, szakmabemutatókon, üzem- és iskolalátogatásokon. Szakemberek bevonásával kapnak tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről, annak érdekében, hogy szélesebb látókörrel rendelkezve készüljenek a jövőre. Abban is tanácsot kapnak, mit tudnak tenni most, hogy elérjék céljaikat.