Közösségi Házak

A berettyóújfalui kistérségben Biharkeresztesen és Komádiban jött létre Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Ház. Mindkét településen a két intézmény egy épületen belül található.

Komádi Biharkeresztes

 

A Házak legfontosabb funkciója, hogy mindenki számára nyitott közösségi ház funkciót töltsön be, ami a helyi program „bázisa”, amelyre ráépíthetők a közösség erősítését (együttgondolkodás, információszolgáltatás, érdekérvényesítés stb.), a szülők és gyerekek szabadidejének értelmes, szervezett kitöltését szolgáló elfoglaltságok.

A közösségi szolgáltató ház biztosíthatja a település lakóinak találkozási lehetőségét, helyet adhat kisebb közösségek rendszeres programjainak, segítheti a megfelelő információkhoz való folyamatos hozzáférést. Különböző szolgáltatások munkatársainak bevonásával helyben elérhetővé teszi a szociális és gyermekjóléti, valamint a védőnői, stb. ellátásokat, lehetővé teszi a számítógép és Internet-használatot.

A házakban nyilvános Internet-elérési pont található, amely megteremti számítógép hozzáférést, amely a gyermekek, fiatalok és szülők információhoz való hozzájutását, munkakeresését, a digitális írástudás fejlesztését szolgálja.

A közösségi ház elsődleges célcsoportját a gyerekek és a fiatalok alkotják. A szolgáltatások között – a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelően – elsősorban az alternatív napközbeni ellátások (játszóház, gyerek-klubok, játszótérprogramok, közösségfejlesztő, kortárssegítő foglalkozások stb.), az óvodán-, iskolán kívüli, a gyerekek fejlődését segítő tanfolyamok és foglalkozások, valamint a tanév során délután-esténként, szünidőben napközben is biztosított szabadidős, sport, kulturális stb. programok, klubok működtetése képzelhető el.

A házak a lakhatási körülményekből és a családok szűkös anyagi lehetőségeiből adódó problémákra nyújtanak segítséget. Lehetőséget kell biztosítanak az  ott  élők szegénységéből fakadó szükségletek kielégítésére, pl. mosás, tisztálkodás, varrás, stb. Ezek a szolgáltatások térítésmentesen igénybe vehetők mindenki számára.

A közösségi szolgáltató házak hatékonyan segíthetik, hogy a település teljes lakossága által olyan elérhető szolgáltatások jöjjenek létre, melyek egyrészt segítik a hátrányos helyzetű családok életét, másrészt fejlesztik és erősítik a helyi közösséget.

Közösségi Házak Facebook hivatkozásai

Biharkeresztes
Közösségi Ház
Komádi
Közösségi Ház