TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0006

Összefoglaló a Berettyóújfalui kistérségben megvalósuló TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0006 azonosító számú, „Esélyt a bihari gyermekeknek” c. pályázatról

2012 tavaszán kezdődött a projekt előkészítése, a kistérségben dolgozó, érintett célcsoporttal foglalkozó (0-18 éves korosztály, a családjaikkal együtt) szakemberek teljes skálája részt vett a tervezésben. (szociális, oktatási, egészségügyi, gyermekvédelmi, önkormányzati, civil szféra, stb.) Így a helyben megjelenő szükségletekre és fejlesztési igényekre alapozódott a pályázat.

Komplexitását az adja, hogy minden, célcsoportot érintő szakterületen történnek programok, a megvalósításban részt vevő szakemberek szakmaközi hálózatokat alakítanak, és együttműködnek. Így biztosított a párhuzamosságok elkerülése, a programelemek egymást erősítő hatása, a szakemberek közötti párbeszéd.

Programban érintett területek: korai képességgondozás, közoktatás, egészségügy, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, közösségi tevékenység, helyi kisebbségekkel végzett munka, információs társadalom, ifjúság, civil szféra.

2 településen, Biharkeresztesen és Komádiban, az önkormányzat által ingyenesen a projekt rendelkezésére bocsátott épületet újítunk fel, és alakítunk át Biztos Kezdet Gyerekházzá, ahol a 0-3/5 éves korú gyermekeket és szüleiket, és Közösségi Házzá, ahol a városban élő családokat várjuk rendszeres programokkal, szolgáltatásokkal.

A projekt 2 éve alatt egészségügyi szűrővizsgálaton vesz részt minden 1. és 5. évfolyamos gyermek: 1. osztályosok látás, hallás, 5. osztályosok anyagcsere és mozgásszervi szűrővizsgálaton. Rászorultsági alapon hozzájárulunk a gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, ezzel is segítve a hátrányos helyzetű családokat.

Deviancia megelőzését szolgáló programokon vesznek részt a felsősök, középiskolai kollégisták, szülők, pedagógusok.

A kistérség minden óvodájában és általános iskolájában korai szűrés, fejlődést segítő foglalkozások valósulnak meg, heti rendszerességgel.

Minden iskola 7. évfolyama számára pályaorientációs programokat szervezünk.

2 nyáron át 20 településen valósul meg nyári napközi.

2 nyáron át 2 táborba visszük el a kistérségi gyerekeket, hegyvidéki helyszínre.

3 városunk bölcsődéi valósítanak meg családi játszó programokat.

Minden településen komplex programsorozatot dolgoznak ki és valósítanak meg szakmaközi műhelymunkában a településen dolgozó szakemberek. (baba-mama klub, óvodai, iskolai szabadidős programok, ifjúsági programok, szülői klub, családi nap, állampolgári ismeretek, stb.)

Az anyák és kisgyermekeik kapcsolaterősítését, és a meseolvasás népszerűsítését szolgáló programsorozatot indítunk.

Középiskolás kollégisták számára nyári fejlesztő, felkészítő foglalkozásokat, szorgalmi időben gazdag szabadidős programokat terveztek a kollégiumi nevelők. (Hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt lehetőséget pl. színház, múzeum, mozi, koncert, strand, stb. látogatásra, kirándulásokra)

Civil módszertani műhelysorozatot indítunk.

„Mit ültetsz a kertedbe?” címmel növénytermesztési ismereteket közvetítünk az óvodai-iskolai kertektől a családi kiskertekig, ahol az ültetéstől a feldolgozásig követhetik végig a folyamatot.

A térségben élő, munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők társadalmi – azon belül elsősorban a munkaerőpiaci-reintegrációjának elősegítésére egy komplex képzés és tréningsorozat valósul meg.

A projekt megvalósításában, munkaviszonyban, főállásban 26 főt, munkaviszonyban, részmunkaidőben 19 főt, megbízási, vállalkozási jogviszonyban közel 400 főt tudunk foglalkoztatni. Kiemelt szempont a munkatársak kiválasztásában, hogy a kistérségben élő szakembereket alkalmazzunk, így javítsunk valamelyest a foglalkoztatottsági helyzeten, illetve a főállásuk mellett a programban bármilyen tevékenységet megvalósító emberek is helyiek legyenek, ezzel egyrészt kihasználjuk a helyben rendelkezésre álló humánerőforrást, másrészt megbízási díj formájában hozzá tudunk járulni, hogy többletmunkájukkal többletbevételhez jussanak.

mint 3 ha területű, szénhidrogén szennyezéssel érintett ingatlan – az akkor még megosztásra nem került 0490/3 helyrajzi számú ingatlan részeként – Kormányhatározat alapján, a kezelő akkori ÁPV Rt-től vagyonátadás keretében került az Berettyóújfalu Város Önkormányzat tulajdonába, a kapcsolódó környezeti terhekkel együtt.

2003-ban hatósági mintavételt követő tényfeltárás alapján kiderült, hogy a reptér területén belül az üzemanyag bázisként használt tartálypark területe szénhidrogénekkel erősen szennyezett, ezért a felügyelőség a tulajdonos Önkormányzatot kötelezte a kármentesítésre, vagyis a földdel takart tartályok elbontására, és határértéket meghaladó talaj és talajvíz szennyezés megszüntetésére.

A mentesítési folyamat első részeként a részletes feltárási munkákat (tényfeltárás) az Önkormányzat – pályázaton nyert támogatás igénybe vételével – a 2004. évben elvégeztette, amely folyamat eredményeként készült dokumentációt az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, és vízügyi hatóság elfogadta. A kármentesítés megvalósítása érdekében szükséges további intézkedéseket – tervkészítés, és kivitelezés – azonban az Önkormányzat forráshiányból adódóan nem tudta megkezdeni.

A 2008. évben azonban az Önkormányzatnak lehetősége nyílt uniós forrás igénybe vételére, KEOP 2.4.0 kétfordulós pályázati konstrukció keretében. A részletes tervezési feladatokat magában foglaló projektfejlesztési szakaszra vonatkozóan a támogatási szerződés 2008. október 27-én került megkötésre, 38 millió Ft összegű támogatást biztosítva az Önkormányzat által nyújtandó több, mint 3 millió Ft-os szükséges önerő mellé.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATAI

Címe: ESÉLYT A BIHARI GYERMEKEKNEK
Kódszáma: TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0006
Kedvezményezett: Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Bihari Gyerekesély Iroda
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
A beruházás összköltsége: 599.999.964 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Elnyert támogatás: 599.999.964 Ft

 

Letölthető anyagok:


 
 
 

Galéria a Nyitórendezvényről