Biztos kezdet gyerekházak

 Célok

A Biztos Kezdet Program bevezetésének az a célja, hogy minden gyerek képes legyen képességeinek legteljesebb kibontakoztatására, bárhol is éljen az országban, és közel egyenlő eséllyel induljon, amikor megkezdi az iskolát. Az a feltételezés, hogy a legkorábbi életkorban szerzett információk, tapasztalatok, érzelmi biztonság és zavartalan fejlődés a későbbi korokra meghatározó, mára már bebizonyított tény. Fontos, hogy a gyerekek olyan tapasztalatokra tegyenek szert, amelyek megalapozzák a későbbi biztos ismeretszerzést, tudást. Vannak, akiknek külön segítségre van szükségük ahhoz, hogy erre képessé váljanak, és ez már a legkorábbi életkorban is látszik, az igény felismerhető.

A Biztos Kezdet Program szellemében működő gyerekházak alkalmasak arra, hogy megadják azt a támogatást, amelyre a kisgyerekeknek és szüleiknek szükségük van. Nemcsak a gyerekek életkora indokolja, hogy szülőikkel együtt vegyenek részt a gyerekház adta programokban, hanem nagyon sok esetben a családok egésze szorul rá a gyerekkorban kihagyott lehetőségek pótlására.

 

Jellemzők

A Biztos Kezdet Program alapvető jellemzőit a következőkben foglalhatjuk össze:

  • Kiváló minőségű szolgáltatások, amelyek biztosítják, hogy a megtapasztalt, felfedezett világ valóban újat hozzon a gyerekek és családjaik életében. Új tudással, ismeretekkel gazdagítsa a fejlődésben lévő gyerekeket, megalapozva ezzel a későbbi sikereket.
  • Valóságos partneri kapcsolat a családokkal. A családtagok a gyerekek életének meghatározó szereplői, gondozói, és mint ilyenek, a szeretet, az önbecsülés, a magabiztosság legfontosabb forrásai. Tehát nélkülözhetetlen, hogy a gyerekek számára nyújtott minden szolgáltatásba bevonjuk a családokat is. Az anyáknak, az apáknak és nem ritkán a tágabban értelmezett családnak nagy szerepet kell adni. Azt, hogy a családoknak mi mindenre van szükségük, csak a kölcsönösen kialakított bizalommal, a sokoldalú információcserével,a tevékenységekbe való rendszeres bevonásukkal tudhatjuk meg. Ez a tudás kell, hogy alapul szolgáljon a gyerekházak rendjének, működésének kialakításához.
  • A gyerekek egyéniségek. Minden gyerek sajátos személyiség, a maga fizikai, pszichológiai jellemzőivel, tanulási és fejlődési mintáival. Ezt minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Csak az egyes gyerek sajátos jellemzőinek megismerése után tudunk hatásos, eredményes munkát végezni.
    A gyerekeket arra bátorítjuk, hogy tapasztalják meg a világot és bővítsék a róla szerzett ismereteiket. Jól tudjuk, hogy a gyerekek nem tesznek különbséget a játszás és a tanulás között. Éppen ezért a környezetnek sem lenne szabad ilyen különbséget tennie.

 

Módszerek

A házakban folyó munka módszerének alapja, hogy:

  • a gyerekeknek módjukban álljon kezdeményezni saját tanulási tevékenységüket,
  • a gyerekek lehetőségekhez jussanak, hogy saját tapasztalatukból tanuljanak,
  • a felnőttek és a gyerekek egyaránt fontos szerepet kapjanak a spontán és a szervezett játékok folyamatában,
  • tervezetten kell megfelelő időt biztosítani az egyes gyerekek megfigyelésére és a kapott eredmények alapján történő segítő folyamatok megtervezésére,
  • a különböző szakmák- egészségügy, szociális és oktatás – helyben megtalálható szakemberei rendszeres együttműködők legyenek a családok és a gyerekházak életében.

 

A Biztos Kezdet Program gyerekházai olyan tapasztalatokat kínálnak a gyerekek számára, amelyek lehetővé teszik a velük született kíváncsiságuk és akaratuk felhasználását arra, hogy megismerjék környezetüket és egyben segítik érzelmi, szociális, szellemi és testi fejlődésüket.

 

A program keretében két helyszínen létesült Biztos Kezdet Gyerekház:

     I. Komádi, Fő u. 147.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    II. Biharkeresztes, Kossuth u. 32.

 

 

Biztos Kezdet Gyerekházak Facebook hivatkozásai

Biharkeresztes
Biztos Kezdet Gyerekház
Komádi
Biztos Kezdet Gyerekház