Családi játszótár

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00002 „Esélyt a bihari gyermekeknek II.” projekt keretében, a „Játszunk együtt! Családi Játszótár” programelem részeként jelenleg 3 településen, Berekböszörményben, Gáborjánban és Komádiban heti 10 órában roma családmentorokat foglalkoztatunk. 2018. májusától 2019. júliusáig Csökmőn is tevékenykedett roma mentor.

A roma mentorok fő tevékenysége:

  • a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése az általa képviselt településen,
  • kiemelt tevékenységként koordinálja, segíti és ellenőrzi azoknak a tevékenységeknek a megvalósulását a településen, melyeknek fő profilja a roma közösség és ifjúság körében végzett munka
  • folyamatos kapcsolattartás a településen élő roma családokkal,
  • folyamatos kapcsolattartás a helyi Önkormányzattal és az intézményekkel,
  • hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás,
  • szervezi és lebonyolítja a Családi Játszótári foglalkozásokat,
  • bekapcsolódik a települési programokba, segíti a település munkáját.

A Játszótári foglalkozások témái különbözőek, az adott településen élő gyerekek és felnőttek igényei és érdeklődése szerint, de a résztvevők főleg a kreatív-és kézműves tevékenységeket, valamint a sport-és szabadidős programokat részesítik előnyben.

A roma mentorok foglalkozásaikat heti rendszereséggel a helyi általános iskolákban tanuló idő után tartják a gyerekeknek, de emellett Családi Napokat is rendeznek, ahol a gyerekek és szüleik együtt tölthetnek el egy tartalmas napot. A  roma mentorok több alkalommal közös programokat is szerveztek, ilyen volt Berekböszörményben a Mesemondóverseny és a karácsonyi családi kézműves délután, Komádiban Ki Mit Tud? -ot és Sportvetélkedőt, Gáborjánban Gyereknapot és üzemlátogatást tartottak.

Komádiban „Tölts velem egy órát” címen a helyi roma felnőtt lakosságnak beszélgetőkört tart a roma mentor, vendég bevonásával, helyszín a Kankalin Közösségi Ház. Ilyenkor az őket érintő és foglalkoztató kérdésekben kötetlenül beszélgethetnek, kérdéseket tehetnek fel, amelyre a szakember válaszol.

Szoros együttműködés van a roma családmentorok és a helyi szociális-és oktatási intézmények, a helyi Önkormányzat és Roma Önkormányzat között, így a roma mentorok fontos összekötő kapocs szerepet töltenek be a településük életében.

Roma családmentorok:

Berekböszörmény: Sanyóné Mező Edina Ivett

Gáborján: Sanyó Veronika

Komádi: Lukács Péter

     

Edina (Berekböszörmény – roma családmentor)

Peti (Komádi – roma családmentor)

Vera (Gáborján – roma mentor)