Gyerekesély bizottság

A bizottság feladat és hatásköre

  1. A bizottsági tagokkal közösen megtervezésre kerül a bizottsági munkaterv, hogy mely időpontban, milyen napirendi pontokkal tervezi üléseit összehívni.
  2. A Kistérségi Gyerekesély Stratégia, a Gyerekesély Cselekvési Program és Forrástérkép kidolgozásának nyomon követése, elfogadása és szükséges aktualizálása legalább 2 évente.
  3. A Kistérségi Gyerekesély Stratégia és a Cselekvési Program a helyi közösséggel való megismertetése és elfogadásának támogatása.
  4. A kistérségi gyerekesély stratégia és a cselekvési program megvalósulásának nyomon követése és értékelése.
  5. Munkája során részt vesz a projektet és a stratégiát érintő kistérségi, intézményfenntartó társulási, települési önkormányzati és intézményi döntések előkészítésében, döntéseiben, a tevékenységek utólagos követésében, értékelésében.
  6. Nyomon követi a Bihari Gyerekesély Iroda munkáját.
  7. Szakmai együttműködést biztosít a kistérség településein gyermekekkel foglalkozó intézményekkel, munkatársakkal.

A bizottság tagjai

Projektmenedzser   Gyökös Zoltán
Szakmai vezető Csörszné Bagdi Ildikó
Kapcsolattartási és kommunikációs menedzser Czeglédi Mónika
Komádi polgármestere Tóth Ferenc
Régiós foglalkoztatási koordinátor, kiemelt projekt képviselője Szikszai Sándor
Szociális és gyermek jóléti szolgáltatásokért felelős szakterületi koordinátor Jeneiné Molnár Judit 
Biztos kezdet/korai képességgondozásért felelős szakterületi koordinátor Mátyók Katalin
Foglalkoztatási és információs társadalomért felelős szakterületi koordinátor Csordás Ágnes
Közoktatásért felelős szakterületi koordinátor Pappné Kiss Katalin 
Egészségügyi szolgáltatásokért felelős szakterületi koordinátor Polyák Teréz
Ifjúsági, közösségi munkáért felelős szakterületi koordinátor Papné Bói Anna
Roma Nemzeti Önkormányzat elnöke Biharkeresztes Varga Ernő 
Igazgyöngy Alapítvány igazgatója L. Ritók Nóra 
Biharkeresztesi Egyesített Intézmények vezetője Kiss Józsefné  
Dél-bihari Szociális Szolgáltató Központ  vezetője Karika Róbert  
Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője Varga Józsefné