A PROJEKTRŐL


Összefoglaló a Berettyóújfalui kistérségben megvalósuló
TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0006 azonosító számú,
„Esélyt a bihari gyermekeknek” című pályázatról

Előkészítés

A projekt előkészítése 2012 tavaszán kezdődött. A kistérségben dolgozó, érintett célcsoporttal foglalkozó (0-18 éves korosztály, a családjaikkal együtt) szakemberek teljes skálája részt vett a tervezésben. (szociális, oktatási, egészségügyi, gyermekvédelmi, önkormányzati, civil szféra, stb.) Így a helyben megjelenő szükségletekre és fejlesztési igényekre alapozódott a pályázat.

Komplexitását az adja, hogy minden, célcsoportot érintő szakterületen történnek programok, a megvalósításban részt vevő szakemberek szakmaközi hálózatokat alakítanak, és együttműködnek. Így biztosított a párhuzamosságok elkerülése, a programelemek egymást erősítő hatása, a szakemberek közötti párbeszéd.

A Programban érintett területek:

 • korai képességgondozás,
 • közoktatás,
 • egészségügy,
 • szociális és gyermekjóléti szolgáltatások,
 • foglalkoztatás,
 • helyi gazdaságfejlesztés,
 • közösségi tevékenység,
 • helyi kisebbségekkel végzett munka,
 • információs társadalom,
 • ifjúság,
 • civil szféra.

 

 

Település fejlesztés

Két településen, Biharkeresztesen és Komádiban, az önkormányzat által ingyenesen a projekt rendelkezésére bocsátott épületet újítunk fel, és alakítunk át Biztos Kezdet Gyerekházzá, ahol a 0-3/5 éves korú gyermekeket és szüleiket, és Közösségi Házzá, ahol a városban élő családokat várjuk rendszeres programokkal, szolgáltatásokkal.

 

 Biztos Kezdet Gyerekház bemutatásához kattintson IDE 

 A Közösségi Házak bemutatásához kattintson IDE 

 

Célok

A projekt 2 éve alatt a következők fognak megvalósulni:

Egészségügyi szűrővizsgálaton vesz részt minden 1. és 5. évfolyamos gyermek:

 • 1. osztályosok látás, hallás,
 • 5. osztályosok anyagcsere és mozgásszervi szűrővizsgálaton. Rászorultsági alapon hozzájárulunk a gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, ezzel is segítve a hátrányos helyzetű családokat.
 • Deviancia megelőzését szolgáló programokon vesznek részt a felsősök, középiskolai kollégisták, szülők, pedagógusok.
 • A kistérség minden óvodájában és általános iskolájában korai szűrés, fejlődést segítő foglalkozások valósulnak meg, heti rendszerességgel.
 • Minden iskola 7. évfolyama számára pályaorientációs programokat szervezünk.
 • Két nyáron át 20 településen valósul meg nyári napközi.
 • Két nyáron át 2 táborba visszük el a kistérségi gyerekeket, hegyvidéki helyszínre.
 • Három városunk bölcsődéi valósítanak meg családi játszó programokat.
 • Minden településen komplex programsorozatot dolgoznak ki és valósítanak meg szakmaközi műhelymunkában a településen dolgozó szakemberek. (baba-mama klub, óvodai, iskolai szabadidős programok, ifjúsági programok, szülői klub, családi nap, állampolgári ismeretek, stb.)
 • Az anyák és kisgyermekeik kapcsolaterősítését, és a meseolvasás népszerűsítését szolgáló programsorozatot indítunk.
 • Középiskolás kollégisták számára nyári fejlesztő, felkészítő foglalkozásokat, szorgalmi időben gazdag szabadidős programokat terveztek a kollégiumi nevelők. (Hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt lehetőséget pl. színház, múzeum, mozi, koncert, strand, stb. látogatásra, kirándulásokra)
 • Civil módszertani műhelysorozatot indítunk.
 • „Mit ültetsz a kertedbe?” címmel növénytermesztési ismereteket közvetítünk az óvodai-iskolai kertektől a családi kiskertekig, ahol az ültetéstől a feldolgozásig követhetik végig a folyamatot.
 • A térségben élő, munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők társadalmi – azon belül elsősorban a munkaerőpiaci-reintegrációjának elősegítésére egy komplex képzés és tréningsorozat valósul meg.

A projekt megvalósításában, munkaviszonyban, főállásban 26 főt, munkaviszonyban, részmunkaidőben 19 főt, megbízási, vállalkozási jogviszonyban közel 400 főt tudunk foglalkoztatni. Kiemelt szempont a munkatársak kiválasztásában, hogy a kistérségben élő szakembereket alkalmazzunk, így javítsunk valamelyest a foglalkoztatottsági helyzeten, illetve a főállásuk mellett a programban bármilyen tevékenységet megvalósító emberek is helyiek legyenek, ezzel egyrészt kihasználjuk a helyben rendelkezésre álló humánerőforrást, másrészt megbízási díj formájában hozzá tudunk járulni, hogy többletmunkájukkal többletbevételhez jussanak.