Gólyafészek

Játékos foglalkozások

A játszó délutánok felölelik a környezetismereti, a zenei, az anyanyelvi nevelést. A foglalkozások az anyák és/vagy apák, valamint gyermekeik (a család) közös tevékenységeire épít, a mese, zene, képzőművészet segítségével.

Az együttlét, a közös munka a fejlődés kísérése, támogatása három részből áll:

  • A szülők együtt játszanak a gyerekekkel, amivel tapasztalatot szereznek a gyerekeik fejlődési szintjéről és képességeiről.
  • A foglalkozásvezető szakemberek megfigyelik a gyerekek tevékenységeit, részt vesznek benne, vagy kezdeményeznek játékos tevékenységeket. Az együtt töltött idő tapasztalatait felhasználva, differenciált módszert alkalmaznak azoknál a gyerekeknél, akiknél a fejlődési eltérés korrekciója külön igényeket kíván, és ezzel nagyban segítik az életkornak megfelelő fejlettségi szint elérésének folyamatosságát.
  • A foglalkozásvezető szakemberek mintát nyújtanak, szükség szerint tanácsokat adnak, fejlesztő gyakorlatokat tanítanak, mutatnak meg a szülőknek, ezzel segítve a gyerekeket a különböző fejlődési fokok elérésében azért, hogy a gyerek-szülő közötti tökéletes interakciót elérjék és kialakítsanak egy olyan családi mintát, amely az összes családtag emocionális és intellektuális fejlődését támogatja.

A kistérség 3 bölcsődéjében – Biharkeresztesen, Berettyóújfaluban, Komádiban- fut a program. A bölcsődei kisgyermeknevelők szervezik, vezetik a foglalkozásokat 0-3 éves korú gyerekek és családjuk számára. Minden évben két nevelő feladata a szervezés, de valójában az egész bölcsődei kollektíva besegít a foglalkozásvezetőknek.  Havi 1 foglalkozást tartanak, évente 8-at, októbertől májusig.

Az előző évben összesen 86 család vett részt a bölcsődék foglalkozásain, ebből 26 család rendszeresen (minimum 5-ször).

Az idei évben a berettyóújfalui bölcsődét felújítják, ők helyhiány miatt nem tudnak részt venni a programban. A másik két településen októberben már meg voltak az első foglalkozások. A fényképek tanúsága szerint, jó hangulatúak a rendezvények. A foglalkozások anyag és eszközigényét a projektből biztosítottuk.

                                              Gólyafészek foglalkozás Biharkeresztesen …                      Berettyóújfaluban …

                                                                                                                      ….Komádiban