Közösségfejlesztés

2019. márciusától Nagykerekiben az „Óvodai-iskolai szociális” munka projektelem keretében heti 10 órában, közösségfejlesztőt alkalmazunk, aki „0-99 Klub” néven heti rendszereséggel foglalkozásokat tart, melynek helyszíne a Bocskai Várkastély.

Közösségfejlesztő: Dávid Ildikó Tünde

A foglalkozások fő célja: közösségszervezés, közösségépítés.

A programok tematikája változó: kézműves- és kreatív foglalkozások, szabadidős tevékenységek, háztartási-gazdálkodási alapismeretek elsajátítása, hagyományőrzés, könyvtármozi (magyar-cigány népmesék, ismeretterjesztő-és dokumentumfilmek közös megnézése, majd a látottak és a tanulságok megbeszélése).

A közösségfejlesztő feladata:

  • koordinálja, segíti és ellenőrzi azoknak a tevékenységeknek a megvalósulását a településen, melyeknek fő profilja a közösség és ifjúság körében végzett munka,
  • szervezi és lebonyolítja a közösségi programelemeket, és a „0-99” Klub heti foglalkozásait,
  • folyamatos kapcsolattartás a településen élő családokkal,
  • közvetítés a családok és az intézmények között (Önkormányzat, óvoda/iskola, szociális intézmények)
  • tájékoztatás, jelzés, ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, hivatalos dokumentumok kitöltésében való segítségnyújtás

A programba eddig bevont intézmények: Nagykereki Szivárvány Tagóvoda, Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája, Nagykereki Bocskai Dalkör, Nagykereki Csigacsináló Klub, Nagykereki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A foglalkozásokat egyre nagyobb érdeklődés övezi, az óvodás és általános iskolás tanulók mellett a bevont felnőttek száma is folyamatosan nő.

Ildikó (közösségfejlesztő Nagykereki)