Lakossági fórum

"Esélyt a bihari gyermekeknek" | 2014-02-18


Program lehetőség

Gólyafészek Családi Játszó | 2013-10-21

A Bihari Gyerekesély Iroda következő programja

 

2013. október 16-án szerda 1600 órától

 

 • Zene
 • Mozgás
 • Mese-Vers
 • Alkotó tevékenységek

 

 

Szeretettel várunk minden játszani vágyó gyermeket 0-3 éves korig, valamint szüleiket!

 

Helyszín:
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde,
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 25.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az alábbi sajtóközlemény a TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1-2010-0002 azonosítószámú projektről készült. A www.bihariterseg.hu weboldalon a projekt eseményeiről kapcsolatos információk folyamatosan elérhetőek voltak 2011. 09.01-2013.09.30. között. | 2013-10-03

TÖBB, MINT 130 MILLIÓ FORINTBÓL VALÓSULT MEG EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMSOROZAT A BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA LEBONYOLÍTÁSÁBAN.

 

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által 2012. augusztus 28-án tartott projektzáró rendezvényen kaphattak bepillantást a résztvevők az “Éljünk egészségesen!” projekt keretében megvalósításra került programok részleteibe. A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozása mellett, 100 százalékos támogatási intenzitással valósult meg.

 

A projektzáró rendezvény nyitásaként Muraközi István társulási elnök, Berettyóújfalu polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a kiemelten fontos és hiánypótló jelleggel megvalósult projekt rendkívül jól kiegészíti az elmúlt években a kistérségben befejeződött oktatási infrastrukturális fejlesztéseket. Továbbá megköszönve a jelen projektben nyújtott magas színvonalú munkát további hasonló projektek megszervezésére biztatta a résztvevőket.

 

A polgármesteri köszöntőt követően Czeglédi Mónika projektmenedzser részletesen bemutatta a projekt egyes célkitűzéseit és megvalósult programelemeit. Mint elmondta, a projekt keretében 6 különböző tematikus programelemben valósultak meg események, 67 kistérségi intézmény részvételével. A tematikus elemek voltak az 1) egészséges táplálkozás, 2) rendszeres mozgás népszerűsítése, 3) egészségmegőrzés, 4) szexuális felvilágosítás, 5) mentális egészség megőrzése, 6) közösségi programok. A közös programok keretében nagy népszerűségnek örvendő előadást tartott Pap Rita előadó, Dr. Zacher Gábor toxikológus és Katus Attila életmód tanácsadó.

 

Az előadások sorát Dr. Muraközi Zoltán a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház főigazgatójának előadása zárta, melyben egy nagyon hasznos és nagyon jól működő együttműködésként mutatta a be a projektet, melynek kiemelkedően jó tapasztalataira hivatkozva jelezte, hogy az általa képviselt intézmény továbbra is szívesen lesz partner minden hasonló kezdeményezésben.

 

A projekt alapadatai:

 

Projekt megvalósítója: Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

 

Tervezési felhívás: Társadalmi Megújulás Operatív Program, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben”

 

A pályázat címe: „Éljünk egészségesen!” Azonosítószám: TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1-2010-0002

 

A projekt összköltsége: 132 339 587 Ft – támogatási intenzitás 100%

 

A pályázat általános célja: a pályázati kiírás alapján az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

 

Az „Éljünk egészségesen” projekt célja:

 

 • Az „Éljünk egészségesen” projekt célja, hogy elkészüljön a kistérségi egészségterv.

 A kistérségi egészségterv egy összetett stratégiai terv és cselekvési program, amely a kistérség állapotleírásából, a lakossági probléma- és igényfelmérésből indul ki, az egészséges közösségek kialakítását, ezáltal a lakosság életminőségének javítását célozza. A kistérségi egészségterv alapul szolgál az egyes oktatási intézményeknek saját egészségtervük elkészítéséhez, mely dokumentum a Nevelési Terv/Pedagógiai Program kötelező mellékletét képezi.

 

 • Az „Éljünk egészségesen” projekt célja a kistérség egészségügyi kultúrájának fejlesztése, az egészségre leselkedő rizikófaktorok bemutatása, ezek megelőzési és kezelési lehetőségeinek ismertetése.
 • Az „Éljünk egészségesen” projekt célja, hogy a gyermekekben/tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt. Képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. Az egészség érték legyen számukra, utasítsák el a számukra károsat. Mindezek eléréséhez lehetőséget biztosítunk az ismeretek átadásával és programok szervezésével.

 

A projekt tevékenység-területei voltak:

 • Egészséges táplálkozás
 • Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása: napi ötszöri étkezés fontosságának ismertetése.
 • A kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés az étkezések rendjének kialakítása.
 • Rendszeres mozgás lehetőségének megteremtése
 • Sport, és szabadidős tevékenységek, amelyek egyrészt:
  • sokoldalú mozgástapasztalatot biztosítanak ügyességük fejlesztésére,
  • hozzájárulnak fizikai képességeik életkoruknak megfelelő fejlesztéséhez, az egészséges életmód szokásainak megalapozásához, mozgásigényük felkeltéséhez, kielégítéséhez, és a sport megszeretetéséhez,
  • térbeli tájékozódó képességüket, egyensúlyérzéküket fejleszti
 • Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás  igényének megalapozása.
 • Személyi higiéné
 • Tisztálkodás igényének kialakítása
 • Helyes fogápolási technika elsajátítása
 • A ruházat tisztántartása igényének kialakítása
 • Az időjárásnak, évszaknak, napszaknak megfelelő öltözködési szokás kialakítása
 • Az egészséges életmód elemi ismereteinek és helyes szokásainak megismertetése és gyakorlása
 • A gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozásának elemi szabályainak betartatása
 • A káros élvezeti szerek /cigaretta, alkohol, kábítószerek/ veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismertetése
 • Mentális egészség
 • A tanuló beilleszkedését segítő tevékenység az iskolai környezetbe
 •  Humánus, kellemes iskolai légkör fenntartása
 • A megelőzés szempontjaira való összpontosítás
 • Az oktató- és nevelőmunka során tanulóink megóvása a stressztől, monotóniától, szellemi túlterheléstől
 • A lelkileg egészséges tanulók épségének megőrzése
 • Fokozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése - (csonka családban élők, testi fogyatékosok, szexuális zaklatásnak, erőszaknak kitett gyerekek)- és folyamatos segítése
 • A lelkileg sérült tanulóknak megfelelő segítségnyújtás
 • Mintaadás a szabadidő helyes, kulturált eltöltéséhez
 • Szexuális felvilágosítás
 • a tanulók ismereteinek felmérése a szexualitás témakörében
 • Ismeretnyújtás a szex, emberi életben betöltött szerepéről
 • A tanulók tájékoztatása a nemi úton terjedő betegségekről, ezek megelőzési lehetőségeiről, valamint a betegségek következményeiről
 • A fogamzásgátló módszerek megismertetése
 • Szexuálhigiénia

 

Célcsoportok:

 • A kistérség közoktatásban részt vevő népességcsoportja (3-18 éves gyermekek, fiatalok köre), illetve e korosztály nevelésében részt vevők (pedagógus társadalom, család, szakemberek).

 

A projekt eredményei számokban:

 • 67 oktatási intézmény vett részt a programban
 • több, mint 80 pedagógus kapott tanúsítványt
 • 180 gyermek részt vett táborozáson
 • 590 gyermek látogatott el a kalandparkba
 • 390 gyermek vett részt túraprogramon
 • 3.200 kg gyümölcs került kiosztásra
 • 3.000 liter ásványvíz fogyott el
 • 10.000 müzli csomag került kiosztásra
 • 5.000 fogápolási csomag került kiosztásra
 • 1.000 szexuális felvilágosító csomag került kiosztásra
 • több, mint 11.000.000 forint értékben kerültek beszerzésre játékok és sportszerek
 • 600 gyerek hallgatta meg Pap Rita előadását
 • 600 gyerek tornázott együtt Katus Attilával
 • 500 gyerek vett részt Dr. Zacher Gábor előadásán
 • Közel 400 rendezvény zajlott le a kistérségben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt megvalósításában az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő szervezet vesz részt.

 

A TÁMOP-6.1.2/LHH/09/1-2010-0002 azonosítószámú projekt eseményeit és bannerját korábban a www.bihariterseg.hu weboldalon érhették el a látogatók, melyet a kiszolgáló 2013. október 1-én egyoldalúan megszüntetett.
 

További információ

Czeglédi Mónika - Projektmenedzser

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása

H-4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Tel.: 06-54-505-075

E-mail: czegledi.monika@bosz.hu


Üdvözöljük oldalunkon

Bihari Gyerekesély iroda | 2013-08-25

Elindult az oldal...